Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για τις ανάγκες του έργου «Μετακίνηση και διαμονή συμμετεχόντων στις δραστηριότητες του θέρους 2011»
2025-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf    840.41 KB