ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη
Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ

Tηλέφωνο: 28310-77605 - 77635- 77604 - 77624 - 77599  FAX: 28310-77636
Ε-mail: ediamme@edc.uoc.gr

 

 Ονοματεπώνυμο

 Ιδιότητα

Ηλεκτρονική Διεύθυνση 

Τηλέφωνο 

Γραμματεία

ediamme@edc.uoc.gr

28310- 77605

Μιχελακάκη Θεοδοσία

Μ.Ε.Μ.

tmichel@edc.uoc.gr

28310-77599

 

Πετράκη        Κυριακή

Μ.Τ.

kpetr@edc.uoc.gr

28310-77604

 

Μεταξά Κωνσταντίνα

Γραφίστας

kmetaxa@edc.uoc.gr

28310-77687

 

Κελαϊδή Χρυσούλα

Γραφίστας

chkelaid@edc.uoc.gr

28310-77605