Παιδεία Ομογενών - DIASPORA Ηλεκτρονική Μάθηση Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση

Ελληνικά English Οικοσελίδα - Home Page sitemap Εισαγωγή στο σύστημα Διαχείρισης. Για Διαχειριστές ΜΟΝΟ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ΣΥΜΠΟΣΙΟ 29-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου
ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Συμπόσιο 29-30 Οκτωβρίου 2010
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
Ρέθυμνο - 74100

Μεταβάσεις και επιλογές στην Ελληνική Εκπαίδευση
 

Πρόγραμμα Συμποσίου
programma_Symposiou_EDIAMME.pdf    111.70 KB
Το Συμπόσιο αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας συγκρότησης ενός «Παιδαγωγικού Ομίλου» που θα έχει ως στόχο:
α) τον επιστημονικό διάλογο σε επίπεδο παιδαγωγικού λόγου και
β) τη δημόσια παρέμβαση σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής.
Στο ίδιο πνεύμα θα λειτουργήσει και το Συμπόσιο.
Προσκεκλημένοι ως ομιλητές ή ακροατές είναι όσοι θεραπεύουν την Παιδαγωγική Επιστήμη και υπηρετούν την εκπαίδευση και δεν αρκούνται στην παιδαγωγική φλυαρία των διαφόρων επιτροπών και προπάντων δεν ικανοποιούνται από την εκπαιδευτική πολιτική της επικοινωνίας και της εικόνας.
Η συμμετοχή στο Συμπόσιο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν με εισήγηση καλούνται να αποστείλουν τον τίτλο της εισήγησης και περίληψη μιας σελίδας, δηλώνοντας συγχρόνως σε ποιον από τους παρακάτω θεματικούς άξονες επιθυμούν να ενταχθεί η εισήγησή τους. Επίσης, καλούνται να υποβάλουν συγχρόνως και ένα σύντομο βιογραφικό.
Η ημερομηνία υποβολής των περιλήψεων είναι η 20η Σεπτεμβρίου 2010.
Οι περιλήψεις θα κριθούν από επιτροπή και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν σχετικά μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2010. Θα προκριθούν οι εισηγήσεις που βασίζονται σε ερευνητικά δεδομένα.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής των περιλήψεων είναι: ediamme@edc.uoc.gr

Θεματικοί ¶ξονες:
 1. Ιστορική επισκόπηση
 2. Θεσμικές και άτυπες μεταβάσεις από:
  • την προσχολική αγωγή στη δημοτική εκπαίδευση,την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
  • το Γυμνάσιο στο Λύκειο,
  • τη δευτεροβάθμια στη μεταλυκειακή εκπαίδευση,
  • τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση,
  • την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην εκπαιδευτική αγορά εργασίας
 3. Μεταβάσεις-επιλογές και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις
 4. Μεταβάσεις-επιλογές και κοινωνική διαστρωμάτωση
 5. Ρητές και άρρητες επιλογές στη σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση
 6. Μεταβάσεις-επιλογές και φροντιστήρια
 7. Μεταβάσεις-επιλογές και μαθητές από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (μετανάστες, Ρομά, ομογενείς-παλιννοστούντες κ.λπ.)
 8. Πολιτισμικές μεταβάσεις και «πολιτισμικοί ¶λλοι»
 9. Η ελληνική εκπαίδευση σε μετάβαση; Για πού;ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ, τηλ. 2831077605,77624, 77599 - fax:2831077636 - email:ediamme@edc.uoc.gr

Copyright © 2004 - 2005   Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.  σχεδιασμός - ανάπτυξη : Αναγνωστάκης Σίμος, Πετράκη Κυριακή υλοποίηση: Hotsoft.gr