ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά

Δαμανάκης Μιχάλης(επιμ.)
ΡΕΘΥΜΝΟ: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 2001


Με βάση την υπάρχουσα κοινωνιολογική, ψυχολογική, γλωσσολογική, παιδαγωγική και διδακτική επιστημονική γνώση για τη σύνταξη ενός Αναλυτικού Προγράμματος και τα συγκεκριμένα δεδομένα για της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά προτείνονται κατευθυντήριες θεωρητικές γραμμές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του αντίστοιχου προγράμματος.
    Με τον όρο προλεγόμενα  υπογραμμίζεται ο προκαταρκτικός χαρακτήρας των αναζητήσεων και των θεωρητικών σκέψεων τόσο για το Αναλυτικό Πρόγραμμα κορμού όσο και για  Ειδικά Προγράμματα  Σπουδών. Οι μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, το είδος της διγλωσσίας και το θεσμικό πλαίσιο της χώρας υποδοχής οριοθετούν τη μεθοδολογία για τη διδασκαλία τόσο της γλώσσας όσο και των ιστορικοπολιτισμικών στοιχείων.

κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... kef_5.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... periexomena .pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... kef_8.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... kef_6.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... kef_10.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... kef_1.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... eisagogika.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... kef_3.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... eisagogi.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... kef_9.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... kef_11.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... kef_4.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... kef_2.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... kef_7.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... kef_12.pdf