ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Η σημερινή κατάσταση της Ελληνικής

Τάμης Α. Αναστάσιος
Σειρά: Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά.
ΡΕΘΥΜΝΟ: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 2001

Η μελέτη αναφέρεται στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Αυστραλία και συγκεκριμένα στην κατάσταση της ελληνικής γλώσσας επιχειρώντας ταυτόχρονα μια διαχρονική και συγχρονική ανάλυση του συγκείμενου. Η πολυπολιτισμική πολιτική των αυστραλιανών κυβερνήσεων από τη μια και η δημιουργικότητα και ο δυναμισμός των Ελλήνων της Αυστραλίας διαμορφώνουν και καθορίζουν  το πλαίσιο  εντός του οποίου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα.

κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Ellhnoglwssh_ekp._Australia6.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Ellhnoglwssh_ekp._Australia3.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Ellhnoglwssh_ekp._Australia4.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Ellhnoglwssh_ekp._Australia2.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Ellhnoglwssh_ekp._Australia5.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Ellhnoglwssh_ekp._Australia1.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Ellhnoglwssh_ekp._Australia7.pdf