Παιδεία Ομογενών - DIASPORA Ηλεκτρονική Μάθηση Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση

Ελληνικά English Οικοσελίδα - Home Page sitemap Εισαγωγή στο σύστημα Διαχείρισης. Για Διαχειριστές ΜΟΝΟ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΙΓΛΩΣΣΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Δαμανάκης Μιχάλης (επιμ.)
ΡΕΘΥΜΝΟ:Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 1999

Η πρόταση ίδρυσης δίγλωσσων σχολείων στη Γερμανία αποτελεί ένα ενημερωτικό φυλλάδιο στο οποίο εμπεριέχονται θεωρητικές εισηγήσεις σχετικά με τη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση, καθώς και δεδομένα από την διεθνή και την ελληνική εμπειρία.

Το έργο συντάχθηκε με εντολή του ΥΠΕΠΘ για να χρησιμεύσει ως βάση για συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς και γονείς στη Γερμανία


κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Sxedio_Idryshs8.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Sxedio_Idryshs5.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Sxedio_Idryshs1.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Sxedio_Idryshs7.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Sxedio_Idryshs3.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Sxedio_Idryshs9.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Sxedio_Idryshs6.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Sxedio_Idryshs2.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Sxedio_Idryshs4.pdf

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ, τηλ. 2831077605,77624, 77599 - fax:2831077636 - email:ediamme@edc.uoc.gr

Copyright © 2004 - 2005   Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.  σχεδιασμός - ανάπτυξη : Αναγνωστάκης Σίμος, Πετράκη Κυριακή υλοποίηση: Hotsoft.gr