ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α’ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δαμανάκης Μιχ., Λυδάκη Μ., Μιχελακάκη Θ. (επιμ.)
ΡΕΘΥΜΝΟ: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 1997

ΡΕΘΥΜΝΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ-2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1997

Ο τόμος περιέχει τα πρακτικά από την Α’ Επιτελική Συνάντηση Εργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο από 27 Ιουνίου μέχρι 2 Ιουλίου 1997 και έλαβαν μέρος σ’ αυτήν επιστήμονες από το χώρο της ομογένειας και από την Ελλάδα.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η υπάρχουσα κατάσταση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στις Η.Π.Α, στον Καναδά, στην Αργεντινή, στην Αυστραλία, στη Ρωσία, στην Ουκρανία, στη Γερμανία και στη Βρετανία.

Επίσης, συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες του Τεχνικού Δελτίου Έργου του προγράμματος "Παιδεία Ομογενών" και σχεδιάστηκαν οι δράσεις και υποδράσεις του έργου.