ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (1986-98)


Δαμανάκης Μιχάλης
Σειρά: Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά
ΡΕΘΥΜΝΟ: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 2003


Η συγκεκριμένη μελέτη αναφέρεται στη λειτουργία
των ελληνικών σχολείων και των ΤΜΓ που λειτουργούν
στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας Βεσφαλίας
της Γερμανίας. Πρόκειται για μια εμπειρική έρευνα,
η πρώτη φάση της οποίας πραγματοποιήθηκε
το 1986, ενώ η δεύτερη το 1998.


κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Tmimata_Mhtrikhs_Germania.qxd.pdf