Μονάδα Τεκμηρίωσης

 

  Κύριος στόχος της Μονάδας Τεκμηρίωσης (Μ.Τ.), είναι η συλλογή, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση αρχειακού υλικού και λοιπών τεκμηρίων (νομοθετικά κείμενα, φωτογραφικό υλικό, ακουστικό υλικό, συνεντεύξεις κλπ), που είτε μπορούν να αξιοποιηθούν επιστημονικά, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου, είτε αποτελούν ιστορικά τεκμήρια.

  Στα πλαίσια αυτής της μονάδας, συγκεντρώνεται επίσης εξειδικευμένη επιστημονική βιβλιογραφία χρήσιμη τόσο για τις δραστηριότητες του εργαστηρίου, όσο και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που είναι ενταγμένοι σ’ αυτό.Μονάδα Τεκμηρίωσης (Μ.Τ.)