Βιογραφικό Μ. Δαμανάκη
Short_bilingual_biography.pdf    153.91 KB
Δαμανάκης Μιχάλης

Δαμανάκης Μιχάλης

damanak@edc.uoc.gr
Ιδρυτής και Διευθυντής Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. (1995 - 2011)
Πανεπιστήμιο Κρήτης,
ΚΕΜΕ,
Πανεπιστημιούπολη, 74100 Ρέθυμνο, Κρήτη.

Τηλ.:+30 28310 77605
Fax:+30 28310 77635
e-mail: damanak@edc.uoc.gr

Δημοσιεύσεις
Publications


Χατζηδάκη Ασπασία

Χατζηδάκη Ασπασία


Διευθύντρια ΕΔΙΑΜΜΕ (2011 - )
Πανεπιστήμιο Κρήτης,
ΚΕΜΕ,
Πανεπιστημιούπολη, 74100 Ρέθυμνο, Κρήτη.

Τηλ.:+30 28310 77678
Fax:+30 28310 77635
e-mail: aspahatz@edc.uoc.gr

Αναλυτικό Βιογραφικό

Δημοσιεύσεις