Παιδεία Ομογενών - DIASPORA Ηλεκτρονική Μάθηση Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση

Ελληνικά English Οικοσελίδα - Home Page sitemap Εισαγωγή στο σύστημα Διαχείρισης. Για Διαχειριστές ΜΟΝΟ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Βιογραφικό Μ. Δαμανάκη
Short_bilingual_biography.pdf    206.61 KB


Δημοσιεύσεις Μ. Δαμανάκη
Δαμανάκης Μιχάλης

Δαμανάκης Μιχάλης

damanak@uoc.gr
Ιδρυτής και Διευθυντής Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. (1995 - 2011)
Πανεπιστήμιο Κρήτης,
ΚΕΜΕ,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 74100 Ρέθυμνο, Κρήτη.

Τηλ.:+30 28310 77605
Fax:+30 28310 77635
e-mail: damanak@uoc.gr

Δημοσιεύσεις
Publications


Χατζηδάκη Ασπασία

Χατζηδάκη Ασπασία


Διευθύντρια ΕΔΙΑΜΜΕ (2011 - )
Πανεπιστήμιο Κρήτης,
ΚΕΜΕ,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 74100 Ρέθυμνο, Κρήτη.

Τηλ.:+30 28310 77678
Fax:+30 28310 77635
e-mail: aspahatz@uoc.gr

Αναλυτικό Βιογραφικό

Δημοσιεύσεις
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ, τηλ. 2831077605,77624, 77599 - fax:2831077636 - email:ediamme@edc.uoc.gr

Copyright © 2004 - 2005   Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.  σχεδιασμός - ανάπτυξη : Αναγνωστάκης Σίμος, Πετράκη Κυριακή υλοποίηση: Hotsoft.gr