Το Νηπιαγωγείο ως θεσμός προετοιμασίας των «ξενοφώνων» νηπίων για τη μετάβαση τους στο Δημοτικό, κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα
Στο: Γουργιώτου Έφη (επιμ.) (2012): Μετάβαση & συνέχεια στην εκπαίδευση. Αθήνα (σσ. 15-25)
Metavasi_kai_suneheia_stin_ekpaideusi_.pdf    6.95 MB