Παιδεία Ομογενών - DIASPORA Ηλεκτρονική Μάθηση Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση

Ελληνικά English Οικοσελίδα - Home Page sitemap Εισαγωγή στο σύστημα Διαχείρισης. Για Διαχειριστές ΜΟΝΟ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Από τη συντακτική επιτροπή
ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Με τη λήξη του έτους 1999 το περιοδικό "Σχολείο και Ζωή", έκλεισε μια λαμπρή εκδοτική πορεία 47 ετών και πέρασε σΆ ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του. Το μακροβιότερο ελληνικό παιδαγωγικό περιοδικό σφράγισε σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της παιδαγωγικής θεωρίας και πρακτικής στη χώρα μας, κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα.


Οι 47 τόμοι (1953-1999) των τευχών του αποτελούν πολύτιμη πηγή άντλησης πληροφοριών, γνώσεων και δεδομένων σχετικών με την ελληνική, την ευρωπαϊκή και, σΆ ένα βαθμό, την παγκόσμια παιδαγωγική κίνηση της περιόδου που κάλυψε.
Ο Ιστορικός της Εκπαίδευσης, αλλά και κάθε μελετητής των παιδαγωγικών πραγμάτων, της ιστορίας των παιδαγωγικών ιδεών, των εκπαιδευτικών θεσμών και της απαρχής των σύγχρονων εκπαιδευτικών κατευθύνσεων και διδακτικών καινοτομιών, που θα θελήσει να αναδιφήσει τα ίχνη των χρόνων της κυκλοφορίας του περιοδικού, έχει πολλά να μάθει και να διδαχθεί.

Με την ευγενική χειρονομία της δωρεάς του περιοδικού και κυρίως των 47 βιβλιοδετημένων τόμων του (1953-1999) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης από τον τελευταίο Εκδότη - Διευθυντή του (1972-1999),
τον κ. Ανδρέα Γ. Ζομπανάκη, το περιοδικό συνεχίζει την πενηντάχρονη πορεία του με νέο εκδότη, νέα μορφή και με την επιδίωξη να γίνει βήμα κατάθεσης και καταγραφής παιδαγωγικών προβληματισμών, μαρτυριών και αναλύσεων, αλλά και βήμα διαλόγου μεταξύ παιδαγωγών της θεωρίας και της πράξης.

Το περιοδικό, ανακαινισμένο και προσαρμοσμένο στις παιδαγωγικές απαιτήσεις
των καιρών, θα επονομάζεται “Επιστήμες Αγωγής”, πρώην Σχολείο και Ζωή, και θα είναι τετραμηνιαίας έκδοσης. Ωστόσο, θα καταβληθεί προσπάθεια κάθε χρόνο να εκδίδεται και ένα ειδικό τεύχος, αφιερωμένο σε θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο του παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.

Τo περιοδικό, που από την ίδρυσή του στάθηκε δίπλα στον εκπαιδευτικό της πράξης, θα συνεχίσει να παίζει και αυτόν το σημαντικό ρόλο, προσφέροντας έγκυρη και σύγχρονη, για το πεδίο των Επιστημών Αγωγής, γνώση. Πιο συγκεκριμένα στο περιοδικό θα δημοσιεύονται:

Πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες - άρθρα από το χώρο των Επιστημών Αγωγής. Θεωρητικές μελέτες και αναλύσεις ευρύτερου παιδαγωγικού προβληματισμού. Μελέτες και αναλύσεις προσανατολισμένες στη διδακτική πράξη. Βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις και βιβλιοκριτικές. Παιδαγωγικές - εκπαιδευτικές ανακοινώσεις (συνέδρια, ημερίδες, συμπόσια) και σχόλια πάνω σε σύγχρονα εκπαιδευτικά θέσμια και θεσμοθετήματα.

Τέλος, στην αυγή του 21ου αιώνα και σΆ ένα κόσμο αυξανόμενης αλληλόδρασης και αλληλεξάρτησης, αποφασίσαμε να δημοσιεύουμε και εργασίες ερευνητών και εκπαιδευτικών της αλλοδαπής στη μητρική τους γλώσσα, με σύντομη περίληψη στην Ελληνική. Σε ξεχωριστή σελίδα του τεύχους αυτού δίνονται οδηγίες για τον τρόπο συγγραφής των άρθρων που στέλνονται στο περιοδικό για δημοσίευση.
Η Συντακτική Επιτροπή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την επιστημονική αναβάθμιση και ποιοτική βελτίωση του περιοδικού. ΓιΆ αυτό υπολογίζουμε πολύ
και στη σχετική βοήθεια και κατανόηση των συγγραφέων των μελετών που θΆ αποστέλλονται στο περιοδικό για δημοσίευση.

Η συντακτική επιτροπή
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ, τηλ. 2831077605,77624, 77599 - fax:2831077636 - email:ediamme@edc.uoc.gr

Copyright © 2004 - 2005   Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.  σχεδιασμός - ανάπτυξη : Αναγνωστάκης Σίμος, Πετράκη Κυριακή υλοποίηση: Hotsoft.gr