ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚ. 2004
ΛΗΞΗ: 1 Σεπτεμβρίου 2004