Παιδεία Ομογενών - DIASPORA Ηλεκτρονική Μάθηση Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση

Ελληνικά English Οικοσελίδα - Home Page sitemap Εισαγωγή στο σύστημα Διαχείρισης. Για Διαχειριστές ΜΟΝΟ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ)
Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών & Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ)
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ)
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
Ινστιτούτο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΤΕ)
Κατάλογος Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα)
Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΙΕΚΕΠ)
Ινστιτούτο Ερευνών Ανατολικού Αιγαίου
Ελληνικό Ινστιτούτο ΠαστέρΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ, τηλ. 2831077605,77624, 77599 - fax:2831077636 - email:ediamme@edc.uoc.gr

Copyright © 2004 - 2005   Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.  σχεδιασμός - ανάπτυξη : Αναγνωστάκης Σίμος, Πετράκη Κυριακή υλοποίηση: Hotsoft.gr