3
Πρόγραμμα Παραγωγής Διαπολιτισμικού και Γλωσσικού Υλικού

1995-1996: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παραγωγής Διαπολιτισμικού και Γλωσσικού Υλικού στο οποίο συμμετείχαν και ιδρύματα από το Βέλγιο τη Γερμανία την Αγγλία και την Ελλάδα.- Πρόγραμμα Comenius.