1
"επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την διδασκαλία της Ελληνικής σε παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές στην Ελλάδα

1995- 1997: Πανελλαδικό ερευνητικό-επιμορφωτικό πρόγραμμα με στόχο την "επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την διδασκαλία της Ελληνικής σε παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές στην Ελλάδα". Προϊόν αυτού του ερευνητικού προγράμματος, είναι η έκδοση του βιβλίου:  Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα, (1997)- (Δαμανάκης, Μ. επιμ.), Gutenberg, Αθήνα.