Παιδεία Ομογενών - DIASPORA Ηλεκτρονική Μάθηση Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση

Ελληνικά English Οικοσελίδα - Home Page sitemap Εισαγωγή στο σύστημα Διαχείρισης. Για Διαχειριστές ΜΟΝΟ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ: Έρευνα και Διδασκαλία
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 4 - 6 Ιουλίου 2003

Το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ) οργανώνει διεθνές συνέδριο στα πλαίσια του έργου «Παιδεία Ομογενών», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στόχος του συνεδρίου είναι η συζήτηση και διασαφήνιση θεμάτων και ζητημάτων που αφορούν στην ιστοριογραφία της νεοελληνικής διασποράς και στη διδασκαλία της ιστορίας της νεοελληνικής διασποράς.

Οι θεματικοί άξονες του συνεδρίου είναι οι ακόλουθοι:

1.   Ρεύματα μετανάστευσης ελληνικών πληθυσμών και εγκατάσταση στις χώρες υποδοχής (15ος-20ς αιώνας): Προβλήματα έρευνας και ερμηνείας .

2.   Κοινωνική, θρησκευτική, πολιτιστική, οικονομική και πολιτική οργάνωση των παροικιών.

3.   Οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ένταξη στις κοινωνίες υποδοχής.

4.   Η διδασκαλία της ιστορίας της νεοελληνικής διασποράς στο εθνικό κέντρο και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ομογένειας: Παιδαγωγικά και επιστημολογικά ζητήματα.

Για καθένα από τους παραπάνω άξονες θα εισηγηθούν προσκεκλημένοι έλληνες και ξένοι ομιλητές, από την Ελλάδα και προπάντων από την ελληνική διασπορά.

Εισηγητές
Εκτός των προσκεκλημένων ομιλητών παρέχεται η δυνατότητα σε ειδικούς επιστήμονες -ερευνητές να συμμετάσχουν ως εισηγητές στο συνέδριο. Οι εισηγήσεις μπορούν να κινούνται σ’ έναν από τους παραπάνω τέσσερις άξονες και σε μία ή και περισσότερες παροικίες ή χώρες διαμονής των Ελλήνων της διασποράς και να αναφέρονται σε χρονικές περιόδους από τα μέσα του 15ου αιώνα μέχρι σήμερα, δηλαδή στην «ιστορική» και στη «μεταναστευτική διασπορά».

Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν με εισήγηση στο συνέδριο καλούνται να υποβάλουν μια περίληψη της εισήγησής τους έκτασης δύο (2) σελίδων, δηλώνοντας συγχρόνως τον θεματικό άξονα που αυτή εντάσσεται. Διάρκεια εισήγησης 20΄.

Μαζί με την περίληψη της εισήγησης υποβάλλεται και σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Ως καταληκτήρια ημερομηνία υποβολής των περιλήψεων των εισηγήσεων ορίζεται  η 21η Φεβρουαρίου 2003.

Συμμετοχή στο συνέδριο
Εκτός των εισηγητών μπορούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο χωρίς εισήγηση: ειδικοί, επιστήμονες, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές, εκπαιδευτικοί, ομογενείς, παλιννοστούντες καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος. Γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η Ελληνική και σ’ ορισμένες περιπτώσεις και η Αγγλική.
Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την 30η Απριλίου 2003, μέσω ταχυδρομείου ή μέσω του διαδικτύου.

Γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η Ελληνική και σ' ορισμένες περιπτώσεις και η Αγγλική.

Οι μη προσκεκλημένοι εισηγητές, καθώς και οι λοιποί σύνεδροι καλύπτουν οι ίδιοι τα έξοδα τους.

Οι σύνεδροι έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr/diaspora ή www.ediamme.edc.uoc.gr για θέματα που αφορούν: στο πρόγραμμα του συνεδρίου, σε μέσα μεταφοράς από και προς το Ρέθυμνο, στα ξενοδοχεία της πόλης κ.λπ.

 

intern_conf_july_2003.pdf    223.10 KB
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
PerilipseisEisighsewn_Conf2003.pdf    676.78 KB
 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΜΕΤΑΔΟΣΗ_ΣΕ_ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ_ΧΡΟΝΟ_ΜΕΣΩ_INTERNET.doc    44.50 KB
 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ INTERNET

Αποτέλεσμα των εργασιών του Συνεδρίου ήταν η έκδοση των πρακτικών       (2 τόμοι):

 

 

 

 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ, τηλ. 2831077605,77624, 77599 - fax:2831077636 - email:ediamme@edc.uoc.gr

Copyright © 2004 - 2005   Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.  σχεδιασμός - ανάπτυξη : Αναγνωστάκης Σίμος, Πετράκη Κυριακή υλοποίηση: Hotsoft.gr