ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
 "
Εκπαιδευτικό Υλικό για την Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας"   19 - 21 Νοεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη Ρέθυμνο