Παιδεία Ομογενών - DIASPORA Ηλεκτρονική Μάθηση Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση

Ελληνικά English Οικοσελίδα - Home Page sitemap Εισαγωγή στο σύστημα Διαχείρισης. Για Διαχειριστές ΜΟΝΟ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Μάρτιος - Ιούλιος 2003ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Μάρτιος - Ιούλιος 2003

 

ΓΕΝΙΚΑ:
         Το θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση και υλοποίηση αυτής της μορφής επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης έχει καθοριστεί με την Υπουργική Απόφαση Φ815.1/019/Ζ1/1256 (ΦΕΚ 515/11-4-2000), η οποία προβλέπει την «Οργάνωση προγραμμάτων μετεκπαίδευσης και σεμιναρίων επιμόρφωσης ομογενών και αλλογενών εκπαιδευτικών» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ, τηλ. 2831077605,77624, 77599 - fax:2831077636 - email:ediamme@edc.uoc.gr

Copyright © 2004 - 2005   Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.  σχεδιασμός - ανάπτυξη : Αναγνωστάκης Σίμος, Πετράκη Κυριακή υλοποίηση: Hotsoft.gr