ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Απρίλιος - Μάιος 2007

Στο πλαίσιο του έργου Παιδεία Ομογενών, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και εθνικούς πόρους, υλοποιούνται ταχύρρυθμα επιμορφωτικά σεμινάρια μέσω τηλεδιάσκεψης κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2007, για ομογενείς και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς σε χώρες της Αμερικής και του Καναδά.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Θεματικοί Κύκλοι

Θεματικοί Κύκλοι

Περιεχόμενα

Διδακτικές ώρες

Α’ Κύκλος

Θεωρητικό Πλαίσιο & Προγράμματα Σπουδών,

Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα (ΕΔΓ),

Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα (ΕΞΓ),

Διαπιστωτικά Κριτήρια

7 ώρες

Β’ Κύκλος

ΕΔΓ: Διδακτική Αξιοποίηση των νέων Βιβλίων

5 ώρες

Γ’ Κύκλος

ΕΞΓ: Διδακτική Αξιοποίηση των νέων Βιβλίων

4 ώρες

Δ’ Κύκλος

Στοιχεία Ιστορίας και πολιτισμού Θεωρία και Πράξη

4 ώρες

Ε’ Κύκλος

Εκπαιδευτικά Πολυμέσα

2 1/2 ώρες


Αποτίμηση

1 ώρα

Σύνολο

23,5 ώρες

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα αρχεία


EPISTOLH_THLEPIMORFWSHS_2007.pdf    268.50 KB
TELIKO_PROGRAMMA.pdf    177.06 KB