Παιδεία Ομογενών - DIASPORA Ηλεκτρονική Μάθηση Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση

Ελληνικά English Οικοσελίδα - Home Page sitemap Εισαγωγή στο σύστημα Διαχείρισης. Για Διαχειριστές ΜΟΝΟ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ΜΑΡΤΙΟΣ 2006: Εκπαιδευτικοί - Μαθητές
1. Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπ/κών 2. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές

Το Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. κατά το διάστημα από 11/ 12 Μαρτίου του 2006 ώς και 1 / 2 Απριλίου 2006, οργανώνει:

α) Σεμινάριο επιμόρφωσης ομογενών εκπαιδευτικών

β) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ομογενών μαθητών.

Διαβάστε το κείμενο της πρόσκλησης για συμμετοχή στα προγράμματα..


Σεμινάριο Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών από Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία, Αφρική, Λ.Αμερική
Prosklhsh_Ekpaideytikwn.pdf    101.24 KB
Aithsh_Symmetoxhs_Ekpaideytikwn.pdf    118.85 KB

ΕΚπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαθητών από: Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία, Αφρική, Λ.Αμερική
Prosklhsh_Mathitwn.pdf    101.38 KB
Aithsh_Symmtoxhs_Mathitwn.pdf    66.26 KB

Προς ενημέρωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών:

Oι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιλεγούν για να συμμετάσχουν στο σεμινάριο επιμόρφωσης που θα υλοποιηθεί τον Μάρτιο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, δεσμεύονται να παραδώσουν στο ΕΔΙΑΜΜΕ, μια σύντομη έκθεση. Προκειμένου να διευκολύνουμε τη διαδικασία αυτή σας στέλνουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Η έκθεση θα πρέπει να είναι σύντομη  δηλαδή περίπου 2-3 δακτυλογραφημένες σελίδες και θα παραδοθεί στο Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. την ημέρα έναρξης του σεμιναρίου.

2. Σκοπός της έκθεσης είναι να δώσει μια γενική εικόνα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο ή στα σχολεία που διδάσκει ο/η εκπαιδευτικός.

3. Οι άξονες που θα πρέπει να κινηθούν οι συντάκτες της έκθεσης είναι οι ακόλουθοι:
         α) Σύντομο ιστορικό της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην πόλη που ζουν (δηλ. χρονική εξέλιξη, φορείς και μορφές εκπαίδευσης που συναντώνται, προοπτικές που διαφαίνονται κ.λπ.).

       β) Σύντομο ιστορικό της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην περιοχή /πόλη τους και μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης (π.χ. Ημερήσια Σχολεία, απογευματινά Σαββατιανά, Κρατικά).

      γ) Σύνθεση και αριθμητικά στοιχεία για το μαθητικό δυναμικό του σχολείου και της περιοχής γενικότερα αν υπάρχουν τέτοια στοιχεία (π.χ. εθνοτική προέλευση μαθητών, στατιστικά στοιχεία κ.λπ.).

      δ) Διδακτικό προσωπικό (δηλ. κατάρτιση εκπαιδευτικών, τύποι εκπαιδευτικών που απαντώνται, θεσμική διάσταση της εργασίας τους, προβλήματα, προσδοκίες και προοπτικές ως προς τη βελτίωση της κατάστασης).

ε) Εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται και σύντομος σχολιασμός του.
στ) Ημέρες και ώρες λειτουργίας του σχολείου.

ζ) Προσδοκίες των μαθητών.

Η συγγραφή της έκθεσης είναι αναγκαία επειδή μας βοηθά να κατανοήσουμε το περιβάλλον εργασίας του εκπαιδευτικού και τις ανάγκες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην περιοχή /σχολείο του.


Κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία για να δείτε τα ημερήσια πρόγραμματα για:

α)Το σεμινάριο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών

β) Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των μαθητών

Μικρές αλλαγές ενδέχεται να υπάρξουν.


Ημερήσιο Πρόγραμμα επιμόρφωσης ομογενών εκπαιδευτικών - Μάρτιος 2006
Hmerisio_Programma_Ekp.Martios_2006.pdf    159.80 KB

Ημερήσιο Πρόγραμμα Μαθητών
Hmerisio_Programma_Mathitwn_Martios2006.pdf    88.65 KBΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ, τηλ. 2831077605,77624, 77599 - fax:2831077636 - email:ediamme@edc.uoc.gr

Copyright © 2004 - 2005   Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.  σχεδιασμός - ανάπτυξη : Αναγνωστάκης Σίμος, Πετράκη Κυριακή υλοποίηση: Hotsoft.gr