Παιδεία Ομογενών - DIASPORA Ηλεκτρονική Μάθηση Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση

Ελληνικά English Οικοσελίδα - Home Page sitemap Εισαγωγή στο σύστημα Διαχείρισης. Για Διαχειριστές ΜΟΝΟ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Φεβρουάριος - Μάρτιος 2006 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Συμπληρώστε το έντυπο συμμετοχής και στείλτε το μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εξής διεύθυνση:

tilepimorfosi2006@edc.uoc.gr


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ__ΦΕΒΡ.2006_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf    58.88 KB
Forma_Aithshs.doc    117.00 KB

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να υλοποιηθεί ένα εξ αποστάσεως σεμινάριο σε σύγχρονη μορφή είναι:
-  Σύστημα τηλεδιάσκεψης (ανεξαρτήτως εταιρίας), το οποίο να διαθέτει ISDN γραμμές στα 256 kbps. Πρόσβαση σε τέτοια συστήματα τηλεδιάσκεψης μπορείτε να βρείτε κυρίως σε Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, Πρεσβείες ή Γραφεία Εκπαίδευσης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ, τηλ. 2831077605,77624, 77599 - fax:2831077636 - email:ediamme@edc.uoc.gr

Copyright © 2004 - 2005   Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.  σχεδιασμός - ανάπτυξη : Αναγνωστάκης Σίμος, Πετράκη Κυριακή υλοποίηση: Hotsoft.gr