Παιδεία Ομογενών - DIASPORA Ηλεκτρονική Μάθηση Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση

Ελληνικά English Οικοσελίδα - Home Page sitemap Εισαγωγή στο σύστημα Διαχείρισης. Για Διαχειριστές ΜΟΝΟ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Masters & Διδακτορικές Διατριβές)
  Στα πλαίσια της λειτουργίας του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. έχουν εκπονηθεί και συνεχίζονται να εκπονούνται μεταπτυχιακές εργασίες, τόσο σε επίπεδο master, όσο και σε επίπεδο Διδακτορικής Διατριβής. Το Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. διαθέτει ένα πλούσιο αρχειακό υλικό το οποίο τίθεται στη διάθεση των μεταπτυχιακών φοιτητών, κυρίως του Τομέα Θεωρίας και Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, προκειμένου να περατώσουν τις εργασίες τους.

 

ΤΙΤΛΟΙ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     (Ολοκληρωμένες)

Έτος

1. Η εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας στα παιδιά των Ελλήνων μεταναστών της Γερμανίας (1975 - 1985) 2000

2.

Οι πρώτες κοινωνικές σχέσεις και η φιλία μεταξύ Ελληνοπαίδων και παιδών διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης στο ελληνικό Νηπιαγωγείο

2001

3.

Η Επιμόρφωση ομογενών εκπαιδευτικών σε ελληνικά Πανεπιστήμια: Το κοινωνικοπολιτισμικό και επαγγελματικό τους προφίλ

2002

4.

Συνένωση Αλβανικών Οικογενειών στην Ελλάδα

2002

5.

Η αλληλεπίδραση Δασκάλων-μαθητών σε πολυπολιτισμικές τάξεις

2003

6.

Τα μουσουλμανικά σχολεία στην Κρητική Πολιτεία 1898 - 1913

2003

7.

Σχολικά εγχειρίδια διδασκαλίας της ελληνικής ως Δεύτερης και Ξένης Γλώσσας σε μορφές Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στις ΗΠΑ: Ιδεολογικό- θρησκευτικό περιεχόμενο

2004

8.

Εθνοπολιτισμική ταυτότητα ομογενών μαθητών από τις ΗΠΑ, τη Γεωργία και τη Ρωσία

2004

ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    (Σε εξέλιξη)

1. Η συμβολή του σχολείου "Σωκράτης" στη διαμόρφωση της ταυτότητας και της ακαδημαϊκής επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων του.
2. Οι έννοιες του "ξένου" και του "άλλου" στην ορθόδοξη χριστιανική παράδοση και η σημασία τους για τις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες.

 

ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ    (Ολοκληρωμένες)

Έτος

1. Η εκπαίδευση των δασκάλων από το 1934- 1982. Η ιδεολογική λειτουργία της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας. 1998

2.

Διπολιτισμική - διγλωσσική εκπαίδευση στην Ελλάδα: η περίπτωση των Σχολείων των Παλιννοστούντων.

2002

ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ    (Σε εξέλιξη)

1. Εφαρμογή και αξιολόγηση ενός προγράμματος Διαπολιτισμικής Μάθησης για μαθητές Ε' και ΣΤ' Δημοτικού.
2. Ο θεσμός του Συντονιστή Εκπαίδευσης στα πλαίσια της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό
3. Όψεις της εναλλαγής κώδικα σε ελληνόπουλα στη  Γερμανία και η σημασία της για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.
4. Η Γαλλική Σχολή των καθολικών καλογραιών στα Χανιά (1895 - 1983). Παιδαγωγική και Ιστορική προσέγγιση
5. Οικογένειες σε μεταναστευτικά περιβάλλοντα: η περίπτωση των αλβανικών οικογενειών στην Ελλάδα.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ, τηλ. 2831077605,77624, 77599 - fax:2831077636 - email:ediamme@edc.uoc.gr

Copyright © 2004 - 2005   Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.  σχεδιασμός - ανάπτυξη : Αναγνωστάκης Σίμος, Πετράκη Κυριακή υλοποίηση: Hotsoft.gr