Βιβλίο

fotoistories

Φωτοϊστορίες

Το υλικό απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας πέντε έως επτά περίπου ετών (νηπιαγωγείο, πρώτη και ίσως δευτέρα Δημοτικού). Περιλαμβάνει καρτέλες από οχτώ διαφορετικές θεματικές ενότητες, από το χώρο της Ιστορίας και του Πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα οι ενότητες είναι:

  • Η Ελλάδα και ο κόσμος (Γεωγραφία)
  • Παραγωγή (οικονομία-εμπόριο-προϊόντα)
  • Ήθη και Έθιμα (θρησκεία-λαϊκός πολιτισμός)
  • Οι εθνικές μας εορτές
  • Η Ιστορία μας (Αρχαία, Μεσαιωνική-Βυζαντινή, Νεότερη)
  • Ιστορικά μνημεία (χαρακτηριστικά)
  • Σημαντικές προσωπικότητες
  • Πολιτισμός (Γράμματα-Τέχνες-Παιδεία)

Οι συγκεκριμένες καρτέλες έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν τον/την διδάσκοντα να διδάξει νέες γνώσεις, αλλά και να ενεργοποιήσει προηγούμενες, παίρνοντας ως αφορμή το οπτικό υλικό που συνοδεύεται από σύντομες αλλά περιεκτικές πληροφορίες που θα ανατροφοδοτήσουν τη σκέψη μικρών και μεγάλων.