Βιβλίο

alfavitari

Τρίγωνες Ιστορίες

Το βιβλίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 12-15 χρονών, αλλά και μεγαλύτερους, επιπέδου γλωσσομάθειας Β2 και άνω. Στόχος του είναι να δείξει τον σημαντικό ρόλο των ελληνικών παροικιών στην ιστορία της Ελλάδας.

Στο βιβλίο αυτό γίνεται λόγος για «τρίγωνες ιστορίες». Αυτό σημαίνει ότι τρεις ιστορικοί πρωταγωνιστές συνδέονται με ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός. Οι τρεις αυτοί πρωταγωνιστές με τη δράση τους και τις σχέσεις τους σχηματίζουν ένα τρίγωνο. Ο καθένας τους βρίσκεται σε μία από τις γωνίες του τριγώνου που φτιάχνουμε στο μυαλό μας. Συγκεκριμένα, στις τρίγωνες ιστορίες πρωταγωνιστούν δυο χώρες και μια ελληνική παροικία, που αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ τους και, επομένως, παίζει σημαντικό ρόλο.

 

Το βιβλίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες έξι ενότητες:

  • Παραδουνάβιες ηγεμονίες- Ελληνικές παροικίες - Οθωμανοκρατούμενη Ελλάδα
  • Το μακεδονικό ζήτημα 1870-1908
  • Η οικονομική κρίση 1928 στην Αμερική και στην Ελλάδα
  • Η μάχη της Κρήτης κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
  • Νότια Αφρική- παροικία - Ελλάδα
  • Η περίοδος της Αγγλοκρατίας στην Κύπρο.