Βιβλίο

margarita 7 biblio

Μαργαρίτα 7

ΕΛΛHNIKA ΩΣ ΞENH ΓΛΩΣΣA

Eπίπεδο: Τέταρτο

Βιβλίο Μαθητή

Το 7ο τεύχος της σειράς Μαργαρίτα περιλαμβάνει το βιβλίο του μαθητή και το τετράδιο δραστηριοτήτων, καθώς και το σχετικό CD. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 12-14 ετών και στοχεύει στην απόκτηση μέτριας γνώσης της ελληνικής γλώσσας (επίπεδο Β1 του ΚΕΠΑ).

Τετράδιο

margarita 7 tetradio

Μαργαρίτα 7

ΕΛΛHNIKA ΩΣ ΞENH ΓΛΩΣΣA

Eπίπεδο: Τέταρτο

Τετράδιο Δραστηριοτήτων

Το 7ο τεύχος της σειράς Μαργαρίτα περιλαμβάνει το βιβλίο του μαθητή και το τετράδιο δραστηριοτήτων, καθώς και το σχετικό CD. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 12-14 ετών και στοχεύει στην απόκτηση μέτριας γνώσης της ελληνικής γλώσσας (επίπεδο Β1 του ΚΕΠΑ).

CD-ROM

margarita 7 tetradio

Μαργαρίτα 7

ΕΛΛHNIKA ΩΣ ΞENH ΓΛΩΣΣA

Eπίπεδο: Τέταρτο

CD-ROM

Οδηγίες

margarita 7 biblio

Μαργαρίτα 7

Στο τεύχος αυτό τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν αυτόνομα σε συνηθισμένες επικοινωνιακές περιστάσεις και εξοικειώνονται με την καθημερινή ζωή και ως έναν βαθμό με τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, την κοινωνική ζωή, τις βασικές αξίες και νοοτροπίες.

Τα θέματα του τεύχους αφορούν τις διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών (τις σχέσεις με συνομηλίκους και με ενηλίκους), τα ενδιαφέροντα τους (το σχολείο, τον αθλητισμό, το παιχνίδι, την τεχνολογία), το στενό και ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον (τον προσωπικό τους χώρο, τη χώρα τους, τα επαγγέλματα), και τη γνωριμία τους με το διαφορετικό (φανταστικά και πραγματικά ταξίδια, μετανάστευση, ρατσισμός).

Η δομή κάθε ενότητας ακολουθεί τις τέσσερις επικοινωνιακές δεξιότητες:

  • Κατανόηση προφορικού λόγου: τα παιδιά κατανοούν τον απλό και φυσικό προφορικό λόγο μέσα από κείμενα με σαφή νοηματική δομή.
  • Παραγωγή προφορικού λόγου: τα παιδιά εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους με πίνακες λέξεων και στη συνέχεια συνομιλούν πάνω σε θέματα προσωπικού ενδιαφέροντος ή σχετικά με την κοινωνική ζωή μέσα από παιχνίδια ρόλων, περιγραφές εικόνων, σχολιασμό γκάλοπ, ερωτηματολόγια κ.ά.
  • Κατανόηση γραπτού λόγου: κατανοούν αυθεντικά ή ελαφρώς διασκευασμένα κείμενα γραπτού λόγου όπως προσωπική αλληλογραφία, απλά άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, συνεντεύξεις, αγγελίες, διασκευασμένα λογοτεχνικά κείμενα, τραγούδια, κ.ά, τα οποία σχετίζονται με τις παραπάνω θεματικές περιοχές. Οι ασκήσεις στοχεύουν αφενός στην κατανόηση του γενικού νοήματος και των ουσιαστικών λεπτομερειών κάθε κειμένου και αφετέρου στην αφομοίωση ενός συγκεκριμένου λεξιλογίου.
  • Παραγωγή γραπτού λόγου: τα παιδιά γράφουν στο τετράδιο δραστηριοτήτων σύντομα κείμενα μέσα σε ένα συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο όπως φιλική ή τυπική επιστολή, ηλεκτρονικά μηνύματα, άρθρα σε περιοδικό, περιγραφές και απλές αφηγήσεις.

Κάθε ενότητα παρουσιάζει ένα ή δύο γραμματικο-συντακτικά φαινόμενα μέσα από πίνακες, θεωρία και παραδείγματα.

Το τετράδιο δραστηριοτήτων προσφέρει μια ποικιλία ασκήσεων και παιχνιδιών (κρυπτόλεξο, σταυρόλεξο, κρεμάλα, κ.ά.) για την αφομοίωση του λεξιλογίου και των γραμματικο-συντακτικών φαινομένων κάθε ενότητας.