Επισκευθείτε την ιστοσελίδα του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ :: Visit the website of E.DIA.M.ME
Search:
Οικοσελίδα sitemap e-mail E.DIA.M.ME Είσοδος στο σύστημα διαχείρισης. Για Διαχειριστές μόνο. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ - E.DIA.M.ME
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION GENERAL

La obra esta especνficamente dirigida a la preservaciσn, el cultivo y la promociσn de la lengua y la cultura griega, tanto para estudiantes de origen griego que viven en el exterior y cursan en las escuelas primarias y secundarias, como para estudiantes que no tienen origen griego pero que desean participar de la cultura griega y aprender la lengua.
Los beneficiarios de esta obra serαn los anteriormente mencionados alumnos y los docentes primarios y secundarios que dictan clases de griego moderno en el exterior. 
 

 
 
L O S M O D U L O S D E L A O B R A 
NOMBRE FINALIDAD DEL MODULO
 Ι ATENAS(A) Material didαctico y programas educativos
ΙΙ PROMETEO(P) Capacitaciσn docente e intercambios de docentes y alumnos
ΙΙΙ HERMES(E) Base de Datos y Redes de comunicaciσn 
  powered by HOTSoft.gr