Επισκευθείτε την ιστοσελίδα του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ :: Visit the website of E.DIA.M.ME
Αναζήτηση:
Οικοσελίδα sitemap e-mail E.DIA.M.ME Είσοδος στο σύστημα διαχείρισης. Για Διαχειριστές μόνο. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ - E.DIA.M.ME
Μαθητές
 
 
 
 
 
 
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΕΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ & ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ- ΝΟΕΜ.-ΔΕΚ. 2006

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Παιδεία Ομογενών" το οποίο συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, το Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. οργανώνει και προσφέρει σε ομογενείς και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς σε Ευρώπη και Αφρική, έναν κύκλο σεμιναρίων τηλεπιμόρφωσης συνολικής διάρκειας 22 ωρών.

Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να δείτε το συνολικό πρόγραμμα, καθώς και το σχετικό επιμορφωτικό υλικό που σχετίζεται με το Θεωρητικό Πλαίσιο και τα Προγράμματα Σπουδών για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά.

Σκοποί και στόχοι του σεμιναρίου

1. Να μυηθούν στο θεωρητικό πλαίσιο και τα Προγράμματα Σπουδών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά.

2. Να μυηθούν στη διδακτική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης και Ξένης Γλώσσας και για τη διδασκαλία Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού.

3. Να διευρύνουν τις δυνατότητες τους στην χρήση των εκπαιδευτικών πολυμέσων στην σχολική πράξη.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

1. Να αναγνωρίζουν τις βασικές θεωρητικές αρχές με βάση τις οποίες δομήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό.

2. Να σχεδιάζουν τη διδασκαλία τους με βάση το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό στις κατηγορίες της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας, της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας καθώς και των Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού

3. Να εμπλουτίζουν την διδασκαλία τους με την βοήθεια του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που συνοδεύει ή συμπληρώνει το έντυπο.

 Περισσότερες πληροφορίες :enimerwtiko_simeiwma: Διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία Εκπαίδευσης της περιοχής τους για περισσότερες πληροφορορίες και για δήλωσεις συμμετοχής.

  Προσοχή: Η ημερομηνία έναρξης του Σεμιναρίου άλλαξε και από 23 έγινε 28 Νοεμβρίου 2006.

Enimerwtiko_simeiwma-site.pdf    270.65 KB
NewProgramm_Europe-Africa.pdf    171.19 KB 
 
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ, τηλ. 2831077605,77624, 77599 - fax:2831077636 - email:ediamme@edc.uoc.gr

Copyright © 2004 - 2005   Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.  σχεδιασμός - ανάπτυξη : Αναγνωστάκης Σίμος, Πετράκη Κυριακή υλοποίηση: Hotsoft.gr