Επισκευθείτε την ιστοσελίδα του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ :: Visit the website of E.DIA.M.ME
Αναζήτηση:
Οικοσελίδα sitemap e-mail E.DIA.M.ME Είσοδος στο σύστημα διαχείρισης. Για Διαχειριστές μόνο. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ - E.DIA.M.ME
Μαθητές
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

Αγαπητοί συνάδελφοι

Το Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. στο πλαίσιο του έργου "Παιδεία Ομογενών" και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει δημοσιεύσει σχετικά με την υλοποίηση ευέλικτων προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης, οργανώνει ένα δοκιμαστικό δίωρο σεμινάριο σύγχρονης τηλεπιμόρφωσης στις 28 Μαρτίου 2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30. Το θέμα του το σεμιναρίου είναι "Προγράμματα Σπουδών και εκπαιδευτικό Υλικό" και  θα συμμετάσχουν:

Ελλάδα: Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)

Αυστραλία:

               α) Μελβούρνη (La Trobe University) 

              β) Αδελαίδα: (Flinders University).

Γερμανία: Γυμνάσιο & Δημοτικό Σχολείο Bielefeld

Μ. Βρετανία:

        

   Παρακαλούμε τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς να κατεβάσουν τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό που έχει παραχθεί από το "Παιδεία Ομογενών". Τα αρχεία αυτά θα αποτελέσουν το διδακτικό υλικό του πιλοτικού σεμιναρίου που θα υλοποιηθεί στις 28 Μαρτίου του 2006.

Θεωρητικό Πλαίσιο και Προγράμματα Σπουδών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά _ Λεξιλόγιο



 
 
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ, τηλ. 2831077605,77624, 77599 - fax:2831077636 - email:ediamme@edc.uoc.gr

Copyright © 2004 - 2005   Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.  σχεδιασμός - ανάπτυξη : Αναγνωστάκης Σίμος, Πετράκη Κυριακή υλοποίηση: Hotsoft.gr