Επισκευθείτε την ιστοσελίδα του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ :: Visit the website of E.DIA.M.ME
Αναζήτηση:
Οικοσελίδα sitemap e-mail E.DIA.M.ME Είσοδος στο σύστημα διαχείρισης. Για Διαχειριστές μόνο. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ - E.DIA.M.ME
Μαθητές
 
 
 
 
 
 
 

Ελληνικά > Εκπαιδευτικό Υλικό > Η Ελληνική ως Γ2 σε ταχύρρυθμα τμήματα

Γενικά

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σειρά υλικού: Ελληνικά με την παρέα μου και Ελληνικά από κοντά
Ομάδα: στόχος: 2η: Ομοεθνείς μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με περιορισμένη επικοινωνιακή επάρκεια στην Ελληνική (ψευδοαρχάριοι).
3η: Ομοεθνείς μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς καθόλου γλωσσικές και με ελάχιστες ή «καθόλου» ελληνογενείς πολιτισμικές προϋποθέσεις.  
Ηλικία μαθητών: 12 – 16 ετών
Βαθμίδα εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια
Μορφή εκπαίδευσης: Τμήματα Διδασκαλίας της Ελληνικής (ενταγμένα, απογευματινά, Σαββατιανά), Κανονικές Τάξεις με ελληνόγλωσσους ή και αλλόγλωσσους μαθητές.
Διάρκεια σπουδών: 3 έτη x 4 ώρες εβδομαδιαίως
Χώρα διαμονής : Όλες
Επίπεδα υλικού:

Τρία (3)
1οεπίπεδο: Επικοινωνιακά αναγκαίο και γραμματικά   βασικό.
2οεπίπεδο: Επικοινωνιακά κατάλληλο και γραμματικά επαρκές.
3οεπίπεδο: Γλωσσικά ακριβές.

... >>


Ελληνικά με την παρέα μου 1.

(Βιβλίο & Συνοδευτικό τεύχος για τον εκπαιδευτικό)

Eλληνικά
με την παρέα μου 1

Bιβλίο (σελ. 225) και
συνοδευτικό τεύχος για τον εκπαιδευτικό (σελ. 86)

Το βιβλίο απευθύνεται σε μαθητές 12 ετών και άνω, που έχουν  ελάχιστες γνώσεις ελληνικών (ψευδοαρχάριοι) και στοχεύει στην ταχύρρυθμη διδασκαλία της Eλληνικής.Διαρθρώνεται σε 15 ενότητες με επαναληπτικές ασκήσεις, πίνακες γραμματικής και βασικό λεξιλόγιο 1.000 λημμάτων σε έξι γλώσσες.
Eγκρίθηκε από το Παιδαγωγικό Iνστιτούτο και έχει εκτυπωθεί από τον OEΔB σε 20.000
αντίτυπα για δωρεάν διάθεση
στα σχολεία του εξωτερικού.

 

    Tο συνοδευτικό τεύχος για τον εκπαιδευτικό, περιέχει κατατακτήριο τεστ για ψευδοαρχάριους, τους στόχους κάθε ενότητας, επικοινωνιακές ασκήσεις για πολλαπλά επίπεδα γλωσσομάθειας και ενδεικτική
βιβλιογραφία. Eγκρίθηκε από το Παιδαγωγικό Iνστιτούτο και διανέμεται δωρεάν από τον ΟΕΔΒ
... >>


Ελληνικά με την παρέα μου 2.

Eλληνικά
με την παρέα μου 2
Bιβλίο (σελ. 222)

Το βιβλίο αποτελεί συνέχεια και
προϋποθέτει το Ελληνικά με την παρέα μου 1 .
Απευθύνεται σε μαθητές 12 ετών και άνω, ολοκληρώνει την ταχύρρυθμη διδασκαλία της Eλληνικής.
Διαρθρώνεται σε 16 ενότητες με επαναληπτικές ασκήσεις,
πίνακες γραμματικής και βασικό λεξιλόγιο 1.290 λημμάτων σε έξι γλώσσες, το οποίο πλαισιώνει και ολοκληρώνει το συχνόχρηστο επικοινωνιακά λεξιλόγιο. Έχει υποβληθεί για έγκριση στο Παιδαγωγικό Iνστιτούτο.

... >>


Ελληνικά από κοντά

20 (γλωσσικά) μυστήρια για τον επιθεωρητή Σαχίνη... κι εσένα

Eλληνικά από κοντά
20 (γλωσσικά) μυστήρια για τον επιθεωρητή Σαχίνη... κι εσένα
Bιβλίο (σελ. 200)

Το βιβλίο απευθύνεται σε νέους που χρησιμοποιούν με επάρκεια τα ελληνικά (ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα), προφορικά και γραπτά, αλλά επιθυμούν να συστηματοποιήσουν και να εμβαθύνουν περαιτέρω σε συγκεκριμένα γλωσσικά φαινόμενα. Eγκρίθηκε από το Παιδαγωγικό Iνστιτούτο
και διανέμεται δωρεάν από τον OEΔB.

... >>


Κλειδιά της Νεοελληνικής Γραμματικής

EΛΛHNIKA ΩΣ ΞENH ΓΛΩΣΣA
(Επίπεδο μέσο- προχωρημένο
Κλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής /Keys to Greek Grammar
Bιβλίο (σελ. 224)

Το συγκεκριμένο υλικό απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 15-18 ετών και εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την Ελληνική ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα. Συγκεντρώνει και παρουσιάζει τα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα της γλώσσας (Παιδαγωγική Γραμματική).
Διαρθρώνεται σε τριάντα ενότητες (με εξεικόνιση γραμματικών κατηγοριών και σχέσεων) και περιλαμβάνει ενδεικτικές δραστηριότητες. Καταγράφεται η απαραίτητη μεταγλώσσα (ορολογία). Βασίζεται στη
σύζευξη μορφολογίας-σημασίας- χρήσης και συνοδεύεται από κατάλογο ρημάτων (μεταφρασμένα λήμματα στα Ρωσικά) που αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες σχηματισμού των ρηματικών χρόνων.
Έχει υποβληθεί για έγκριση
στο Παιδαγωγικό Iνστιτούτο.

... >> 
 
 
 
powered by HOTSoft.gr