Επισκευθείτε την ιστοσελίδα του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ :: Visit the website of E.DIA.M.ME
Suche:
Οικοσελίδα sitemap e-mail E.DIA.M.ME Είσοδος στο σύστημα διαχείρισης. Για Διαχειριστές μόνο. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ - E.DIA.M.ME
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUKTION

REALISIERUNGSTRÄGER:
UNIVERSITÄT KRETA
FACHBEREICH PÄDAGOGIK
ZENTRUM  FÜR INTERKULTURELLE 
UND MIGRATIONSSTUDIEN  (EDIAMME)
 
74100 Rethymno
Tel: 2831- 77605- 77604FAX: 2831-77636
email: ediamme@edc.uoc.gr 
 
Wiseschaftlicher Leiter des  Projektes:Prof.Dr. Michael Damanakis 
Verwalter des Projektes:powered by HOTSoft.gr