Επισκευθείτε την ιστοσελίδα του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ :: Visit the website of E.DIA.M.ME Ηλεκτρονική Μάθηση
Αναζήτηση:
Οικοσελίδα sitemap e-mail E.DIA.M.ME Είσοδος στο σύστημα διαχείρισης. Για Διαχειριστές μόνο. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ - E.DIA.M.ME
Μαθητές
 
 
 
 
 
 
 "ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ"

ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ ΘΕΡΟΥΣ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

Ομάδες Προσώπων

Έναρξη

Λήξη

1. Ομάδα επιμορφούμενων εκπαιδευτικών

Δευτέρα 2 Ιουλίου

Σάββατο 14 Ιουλίου

2. Ομάδα Συνδέσμων Δικτύου

Δευτέρα 9 Ιουλίου

Σάββατο 14 Ιουλίου

3. Συμμετέχοντες στο Συμπόσιο

Παρασκευή 13 Ιουλίου

Σάββατο 14 Ιουλίου

4. Ομάδα Έργου/Συνάντηση Εργασίας

Δευτέρα 16 Ιουλίου

Τρίτη 17 Ιουλίου

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Ηλεκτρονική Μάθηση στην Ελληνική Διασπορά

13 - 14 Ιουλίου 2012


Εισηγήσεις – Παρουσιάσεις

Τηλεδιάσκεψη Δημοτικού Σχολείου Άδελε - Ρέθυμνο με Αδελαϊδα

Γεώργιος Μιχ. Φρατζής
Κολλέγιο Αγ. Γεωργίου Νότιας Αυστραλίας

Περιγραφή Έργου

Το πρόγραμμα «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά» χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και για το χρονικό διάστημα 2011-2013. Το φυσικό αντικείμενο του έργου δομείται σε τρεις άξονες οι οποίοι αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί:


Πίνακας : Θεματικοί άξονες, δράσεις και υποδράσεις του έργου «Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά»

ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΞΟΝΑΣ Α': Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και Προγράμματα Σπουδών
(δράση 4 σύμφωνα με την προκήρυξη)
Α1
Αναμόρφωση και έκδοση του ήδη παραχθέντος εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Α2
Παραγωγή νέου εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ψηφιακή μορφή
Α3
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Α3α Α1 ΚΕΠΑ

Α3β Α2 ΚΕΠΑ

Α3γ Β1 ΚΕΠΑ

Α3δ Β2 ΚΕΠΑ

Α3ε υλικό για μυθολογία (Μυθοχώρα)

Α3στ υλικό για Ιστορία Πολιτισμό (Ιστοριοδρομίες)
ΑΞΟΝΑΣ Β': Επιμόρφωση εκπαιδευτικών - συμβατική και εκ αποστάσεως
(δράση 6, και εν μέρει δράση 5, σύμφωνα με την προκήρυξη)
Β1
Επιμόρφωση αποσπώμενων εκπαιδευτικών
Β2
Επιμόρφωση ομογενών εκπαιδευτικών
Β3
Μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών από Αυστραλία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας της Νότιας Αυστραλίας και το Flunders University
Β4
Τηλεπιμόρφωση
ΑΞΟΝΑΣ Γ': Υποδομές και μεθοδολογία ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning)
(δράσεις 1,2,3 και 5, σύμφωνα με την προκήρυξη)
Γ1
Επιχειρισιακός Σχεδιασμός του πλαισίου της ελληνόγλωσσης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη διασπορά (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Γ1α Οργανωτικός σχεδιασμός

Γ1β Παιδαγωγικός σχεδιασμός

Γ1γ Τεχνολογικός σχεδιασμός
Γ2
Συγκρότηση και λειτουργία κοινοτήτων μάθησης

Γ2α Συγκρότηση και λειτουργία κοινοτήτων

Γ2β Επισκέψεις και ανταλλαγές μαθητών
Γ3
Πλαίσιο σπουδών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης/επιμόρφωσης

Γ3α Βάση δεδομένων του υλικού

Γ3β Περιβάλλον εκπαιδευτικού

Γ3γ Περιβάλλον μαθητή
Γ4
Τηλεκπαίδευση εκπαιδευτικών/μαθητών/γονιών της διασποράς στην ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό 
 
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ, τηλ. 2831077605,77624, 77599 - fax:2831077636 - email:ediamme@edc.uoc.gr

Copyright © 2004 - 2005   Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.  σχεδιασμός - ανάπτυξη : Αναγνωστάκης Σίμος, Πετράκη Κυριακή υλοποίηση: Hotsoft.gr