Επισκευθείτε την ιστοσελίδα του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ :: Visit the website of E.DIA.M.ME
Αναζήτηση:
Οικοσελίδα sitemap e-mail E.DIA.M.ME Είσοδος στο σύστημα διαχείρισης. Για Διαχειριστές μόνο. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ - E.DIA.M.ME
Μαθητές
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ

(ΙΟΥΝΙΟΣ 2011)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤρίτη 21 Ιουνίου:

18:00– 19:30 Ιστοσελίδα Παιδεία Ομογενών – Forum Διασποράς εγγραφή και χρήση

Διδάσκων: Πετράκη Κυριακή

19:30 - 19: 45 Διάλειμμα

19:45 - 20:30 Προγράμματα Σπουδών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά

Διδάσκων: Δαμανάκης Μιχάλης

Τετάρτη 22 Ιουνίου:

18:00– 19:30 Ομάδες-στόχοι και εκπαιδευτικό υλικό

Διδάσκων: Δαμανάκης Μιχάλης

19:30 - 19: 45 Διάλειμμα

19:45 - 20:30 Ομάδες-στόχοι και εκπαιδευτικό υλικό

Διδάσκων: Δαμανάκης Μιχάλης

Οι ώρες μαθημάτων είναι υπολογισμένες με την τοπική ώρα Ελλάδας.


... >>


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Στο πλαίσιο του έργου Παιδεία Ομογενών, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και εθνικούς πόρους, υλοποιούνται ταχύρρυθμα επιμορφωτικά σεμινάρια μέσω τηλεδιάσκεψης κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2007, για ομογενείς και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς σε χώρες της Αμερικής και του Καναδά.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Θεματικοί Κύκλοι

Θεματικοί Κύκλοι

Περιεχόμενα

Διδακτικές ώρες

Α’ Κύκλος

Θεωρητικό Πλαίσιο & Προγράμματα Σπουδών,

Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα (ΕΔΓ),

Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα (ΕΞΓ),

Διαπιστωτικά Κριτήρια

7 ώρες

Β’ Κύκλος

ΕΔΓ: Διδακτική Αξιοποίηση των νέων Βιβλίων

5 ώρες

Γ’ Κύκλος

ΕΞΓ: Διδακτική Αξιοποίηση των νέων Βιβλίων

4 ώρες

Δ’ Κύκλος

Στοιχεία Ιστορίας και πολιτισμού Θεωρία και Πράξη

4 ώρες

Ε’ Κύκλος

Εκπαιδευτικά Πολυμέσα

2 1/2 ώρες


Αποτίμηση

1 ώρα

Σύνολο

23,5 ώρες

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα αρχεία


... >>


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΕΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ & ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ- ΝΟΕΜ.-ΔΕΚ. 2006

Ευρώπη και Αφρική

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Παιδεία Ομογενών" το οποίο συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, το Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. οργανώνει και προσφέρει σε ομογενείς και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς σε Ευρώπη και Αφρική, έναν κύκλο σεμιναρίων τηλεπιμόρφωσης συνολικής διάρκειας 22 ωρών.

Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να δείτε το συνολικό πρόγραμμα, καθώς και το σχετικό επιμορφωτικό υλικό που σχετίζεται με το Θεωρητικό Πλαίσιο και τα Προγράμματα Σπουδών για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά.

Σκοποί και στόχοι του σεμιναρίου

1. Να μυηθούν στο θεωρητικό πλαίσιο και τα Προγράμματα Σπουδών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά.

2. Να μυηθούν στη διδακτική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης και Ξένης Γλώσσας και για τη διδασκαλία Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού.

3. Να διευρύνουν τις δυνατότητες τους στην χρήση των εκπαιδευτικών πολυμέσων στην σχολική πράξη.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

1. Να αναγνωρίζουν τις βασικές θεωρητικές αρχές με βάση τις οποίες δομήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό.

2. Να σχεδιάζουν τη διδασκαλία τους με βάση το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό στις κατηγορίες της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας, της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας καθώς και των Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού

3. Να εμπλουτίζουν την διδασκαλία τους με την βοήθεια του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που συνοδεύει ή συμπληρώνει το έντυπο.

 Περισσότερες πληροφορίες :enimerwtiko_simeiwma: Διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία Εκπαίδευσης της περιοχής τους για περισσότερες πληροφορορίες και για δήλωσεις συμμετοχής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου άλλαξε και από 23 Νοεμβρίου, έγινε 28 Νοεμβρίου 2006.

... >>


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΕΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ & ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Παιδεία Ομογενών" το οποίο συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, το Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. οργανώνει και προσφέρει σε ομογενείς και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς έναν κύκλο σεμιναρίων τηλεπιμόρφωσης συνολικής διάρκειας 22 ωρών.

Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να δείτε το συνολικό πρόγραμμα, καθώς και το σχετικό επιμορφωτικό υλικό που σχετίζεται με το Θεωρητικό Πλαίσιο και τα Προγράμματα Σπουδών για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά.

Σκοποί και στόχοι του σεμιναρίου

1. Να μυηθούν στο θεωρητικό πλαίσιο και τα Προγράμματα Σπουδών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά.

2. Να μυηθούν στη διδακτική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης και Ξένης Γλώσσας και για τη διδασκαλία Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού.

3. Να διευρύνουν τις δυνατότητες τους στην χρήση των εκπαιδευτικών πολυμέσων στην σχολική πράξη.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

1. Να αναγνωρίζουν τις βασικές θεωρητικές αρχές με βάση τις οποίες δομήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό.

2. Να σχεδιάζουν τη διδασκαλία τους με βάση το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό στις κατηγορίες της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας, της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας καθώς και των Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού

3. Να εμπλουτίζουν την διδασκαλία τους με την βοήθεια του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που συνοδεύει ή συμπληρώνει το έντυπο.

 Περισσότερες πληροφορίες :Ιnfo - teleconference...Διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία Εκπαίδευσης της περιοχής τους για περισσότερες πληροφορορίες και για δήλωσεις συμμετοχής.

... >>


Γενικά

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης Ομογενών Εκπαιδευτικών, αποτελούνται από ένα σύγχρονο και ένα ασύγχρονο μέρος. Ο συνδυασμός της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης καθιστά δυνατή την ζωντανή μετάδοση επιμορφωτικών σεμιναρίων από το Πανεπιστήμιο Κρήτης ή άλλα Ιδρύματα προς διάφορα σημεία του κόσμου, όπου λειτουργεί ελληνόγλωσση εκπαίδευση, ενώ παράλληλα θα είναι δυνατή η παρακολούθηση και η υποστήριξη των εκπαιδευόμενων και μετά το πέρας των παρουσιάσεων μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασύγχρονης επικοινωνίας.
Σκοπός της τηλεκπαίδευσης/τηλεπιμόρφωσης των ομογενών εκπαιδευτικών, είναι η βελτίωση της διδακτικής τους ετοιμότητας μέσα από τη συνεχή επιμόρφωσή τους σε θέματα:
- Κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση στη διασπορά
- Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία
- Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης /Ξένης Γλώσσας
- Διδασκαλία Ιστορίας και Πολιτισμού.

 

... >>


Φεβρουάριος - Μάρτιος 2006

Πρόγραμμα Τηλεπιμόρφωσης ομογενών & αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής και στείλτε το μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εξής διεύθυνση:

tilepimorfosi2006@edc.uoc.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να υλοποιηθεί ένα εξ αποστάσεως σεμινάριο σε σύγχρονη μορφή είναι:
-  Σύστημα τηλεδιάσκεψης (ανεξαρτήτως εταιρίας), το οποίο να διαθέτει ISDN γραμμές στα 256 kbps. Πρόσβαση σε τέτοια συστήματα τηλεδιάσκεψης μπορείτε να βρείτε κυρίως σε Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, Πρεσβείες ή Γραφεία Εκπαίδευσης

... >> 
 
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ, τηλ. 2831077605,77624, 77599 - fax:2831077636 - email:ediamme@edc.uoc.gr

Copyright © 2004 - 2005   Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.  σχεδιασμός - ανάπτυξη : Αναγνωστάκης Σίμος, Πετράκη Κυριακή υλοποίηση: Hotsoft.gr