Άρθρα

Αποτίμηση της μέχρι το 2010 ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και οι προοπτικές της

 

Αποτίμηση της μέχρι το 2010 ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και οι προοπτικές της

Αποτίμηση της μέχρι το 2010 ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και οι προοπτικές της

 

 

Κατάλογος βιβλίων για την ελληνική παιδική λογοτεχνία, ιστορία και πολιτισμό

 

Κατάλογος βιβλίων για την ελληνική παιδική λογοτεχνία, ιστορία και πολιτισμό

Κατάλογος βιβλίων για την ελληνική παιδική λογοτεχνία, ιστορία και πολιτισμό (σελ. 275)

 

O κατάλογος περιέχει τίτλους και συνοπτικές πληροφορίες για βιβλία που αναφέρονται σε: παραμύθια, διηγήματα - μυθιστορήματα, μύθους, ιστορίες, ιστορικά μυθιστορήματα, θεατρικά έργα, ποίηση και βιβλία γνώσεων που έχουν ιστορικό και πολιτισμικό χαρακτήρα.

 

 

Επίπεδα και κριτήρια διαπίστωσης/πιστοποίησης της ελληνόμαθειας

 

 Επίπεδα και κριτήρια διαπίστωσης/πιστοποίησης της ελληνόμαθειας

Επίπεδα και κριτήρια διαπίστωσης/πιστοποίησης της ελληνόμαθειας (σελ. 206)

 

O συγκεκριμένος τόμος περιλαμβάνει εισηγήσεις από την Διημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο στις 2-3 Ιουλίου 1999 με θέμα «Επίπεδα και κριτήρια διαπίστωσης/ πιστοποίησης της ελληνομάθειας».

 

Παιδεία Ομογενών: θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις

 Παιδεία Ομογενών: θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις - Σειρά: Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά

ΣEIPA: EΛΛHNOΓΛΩΣΣH EKΠAIΔEYΣH ΣTH ΔIAΣΠOPA ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις (σελ. 302)

 

O τόμος περιέχει τον θεωρητικό προβληματισμό των μελών των ομάδων εργασίας αλλά και συνοπτικά εμπειρικά δεδομένα σχετικά με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό.

 

 

 

Επιμόρφωση Ομογενών Εκπαιδευτικών σε Ελληνικά Πανεπιστήμια: το κοινωνικοπολιτισμικό και επαγγελματικό τους προφίλ

 

 Επιμόρφωση Ομογενών Εκπαιδευτικών σε Ελληνικά Πανεπιστήμια: το κοινωνικοπολιτισμικό και επαγγελματικό τους προφίλ

Επιμόρφωση Ομογενών Εκπαιδευτικών σε ελληνικά Πανεπιστήμια: Το κοινωνικοπολιτισμικό και επαγγελματικό τους προφίλ (σελ. 256)

 

Η μελέτη πραγματεύεται το ζήτημα της επιμόρφωσης (μέσα από τη συλλογή, ταξινόμηση, ανάλυση και ερμηνεία του σχετικού εμπειρικού υλικού) που έχουν λάβει ομογενείς εκπαιδευτικοί σε ελληνικά Πανεπιστήμια κατά την δεκαετία του 1990-2000, ενώ ταυτόχρονα ερευνά τους διάφορους τύπους (τυπολογίες) ομογενών εκπαιδευτικών που στελεχώνουν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά. Μέσα από την καταγραφή και ανάλυση των επιμορφωτικών αναγκών των ομογενών εκπαιδευτικών επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα αν και κατά πόσο τα ελληνικά Πανεπιστήμια ανταποκρίνονται σε αυτές τις επιμορφωτικές τους ανάγκες.