Άρθρα

Πρακτικά Α' Συνάντησης Εργασίας: Ρέθυμνο 27 Ιουνίου - 2 Ιουλίου 1997

 Πρακτικά Α' Συνάντησης Εργασίας: Ρέθυμνο 27 Ιουνίου - 2 Ιουλίου 1997

Πρακτικά Α’ Συνάντησης Εργασίας

Ρέθυμνο 27 Ιουνίου-2 Ιουλίου 1997 (σελ. 467)

O τόμος περιέχει τα πρακτικά της Α’ Επιτελικής Συνάντησης Εργασίας, στην οποία συζητήθηκε η υπάρχουσα κατάσταση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και σχεδιάστηκαν οι δράσεις και υποδράσεις του έργου για την περίοδο 1997-2000.

Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο Εξωτερικό / 26-28 Ιουνίου 1998

Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο Εξωτερικό

Πρακτικά Πανελλήνιου- Πανομογενειακού Συνεδρίου: Ρέθυμνο 26-28 Ιουνίου 1998

Πρακτικά πανελληνίου - πανομογενειακού συνεδρίου «Eλληνόγλωσση Eκπαίδευση στο Eξωτερικό» Ρέθυμνο 26-28 Ιουνίου 1998 (σελ. 467)

Στον τόμο περιέχονται τα πρακτικά του πανελλήνιου-πανομογενειακού συνεδρίου με θέμα: «Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο Εξωτερικό», που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο από 26 έως 28 Ιουνίου 1998.

 

Λογοτεχνία της Διασποράς και Διαπολιτισμικότητα / 24-25 Οκτωβρίου 2003

 Λογοτεχνία της Διασποράς και Διαπολιτισμικότητα

Πρακτικά Διημερίδας: 24-25 Οκτωβρίου 2003

Λογοτεχνία της Διασποράς και Διαπολιτισμικότητα

Πρακτικά διημερίδας, Ρέθυμνο 24-25 Οκτωβρίου 2003 (σελ. 147)

 

Ο τόμος περιέχει τις εισηγήσεις από την διημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο από 24 έως 225 Οκτωβρίου και είχε ως θέμα τη Λογοτεχνία της Διασποράς και τη διαπολιτισμικότητα

 

Ιστορία της Νεοελληνικής Διασποράς: Έρευνα και Διδασκαλία / 4-6 Ιουλίου 2003

Ιστορία της Νεοελληνικής Διασποράς: Έρευνα και Διδασκαλία - Τόμος Α'
Ιστορία της Νεοελληνικής Διασποράς: Έρευνα και Διδασκαλία - Τόμος Β'

Πρακτικά Παγκόσμιου Συνεδρίου: Ρέθυμνο 4-6 Ιουλίου 2003

Πρακτικά παγκόσμιου συνεδρίου «Ιστορία της Νεοελληνικής Διασποράς: έρευνα και διδασκαλία» Ρέθυμνο 4-6 Ιουλίου 2003.

Α’ τόμος (σελ. 315), Β΄ τόμος (σελ. 427)

Στους δύο τόμους των πρακτικών, περιέχονται οι εισηγήσεις που έγιναν στα πλαίσια του παγκόσμιου συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε από 4 έως 6 Ιουλίου του 2003 στην Πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου.

Ιστορία της Νεοελληνικής Διασποράς: Έρευνα και Διδασκαλία - Τόμος Α'

Ιστορία της Νεοελληνικής Διασποράς: Έρευνα και Διδασκαλία - Τόμος Β'

Θέατρο, Διασπορά και Εκπαίδευση / 22-23 Ιουλίου 2006

 

 Θέατρο, Διασπορά και Εκπαίδευση

Πρακτικά Συμποσίου 22-23 Ιουλίου 2006

Περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις από το συμπόσιο "Θέατρο, Διασπορά και Εκπαίδευση" που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος στις 22-23 Ιουλίου 2006